Buiten de Binary 2022

Op 1 oktober 2022 vindt de jaarlijkse Buiten de Binary dag plaats in wijkcentrum ’t Hert in Nijmegen! Deze dag staat in het teken van alles wat buiten de cisheteronormatieve binaire norm van gender en seksualiteit valt. We hebben workshops, lezingen, panels en nog meer over uiteenlopende onderwerpen. Iedereen is welkom, dus houdt de dag vrij! Tickets reserveren is niet nodig en het evenement is gratis te bezoeken. Het precieze programma wordt de komende weken bekend gemaakt en zal op deze pagina te vinden zijn.

Beyond the Binary day 2022 will take place on October 1st in wijkcentrum ’t Hert in Nijmegen! This day is dedicated to anything that does not conform to the cisheteronormative binary norm of gender and sexuality. We have workshops, lectures, panels and more about many varying subjects. Everyone is welcome, so keep this day clear in your calender! There is no need to buy tickets and the event is free to visit. The exact program will be announced in the following weeks and can be found on this page.

Praktische informatie/ practical information

Locatie / location
Wijkcentrum ’t Hert
Thijmstraat 40
Nijmegen

Rondom de locatie kan je gratis parkeren. Ook is het vanaf station Nijmegen bereikbaar met de bus en lopend. Bus 8 naar Hatert vertrekt elk kwartier vanaf dit station naar halte Thijmstraat. Het is lopend ongeveer 15 minuten vanaf station. Uiteraard zijn er ook fietsenstallingen.

You can park for free around the location. It is also accessible from Nijmegen station by bus and on foot. Bus 8 to Hatert leaves every 15 minutes from this station to the Thijmstraat stop. It is about a 15 minute walk from the station. Of course there are also bicycle sheds.

Toegankelijkheid/ accessibility
Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Er zijn aangepaste toiletten aanwezig. Indien nodig is er plek waar je je kunt terugtrekken van de drukte. Honden zijn niet toegestaan. Heb je vragen over de toegankelijkheid, mail ons dan op: info@transgendernijmegen.nl

The building is wheelchair accessible. There are accessible toilets. If you need, there is room to get a moment for yourself. Dogs are not allowed. If you have any questions about this, you can send us an email: info@transgendernijmegen.nl

Programma / program

TijdCentrale ruimteTheaterzaalLokaal 1 (B6)Lokaal 2 (B5)
11.00 – 11.30 uurInloop/ start
11.30 – 12.45 uur
Ronde 1
Infomarkt/ infomarketHow to: Treat us Queer (EN)Bewegen met Hizzfit (EN/NE)
13.00 – 14.15 uur
Ronde 2
Infomarkt/ infomarketPanelgesprek:
Wat is non-binair? (NE)
Disability & queer: an open dialogue / een open dialoog (EN/NE)Transitie op latere leeftijd (NE)
14.30 – 15.45 uur
Ronde 3
Infomarkt/ infomarketQueer theater (NE)Voorlichting aseksualiteit (NE)Q&A met Ryan Ramharak (NE/EN)
16.00 – 17.15 uur
Ronde 4
Infomarkt/ infomarketQueer Joy: A panel discussion (EN)Groepsgesprek voor naasten (NE)Make your own packers and strap-ons.(NE/EN)
17.15 – 19.00 uur
Pauze/
break
19.00 – 20.15 uur
Ronde 5
International Queer & Migrant Film Festival
Docu screening (EN)
Touw bondage voor beginners deel 1/ ropeplay for beginners part 1 (NE/EN)I and Intersex by artist Sharan Bala (EN)
20.30 – 21.45 uur
Ronde 6
Touw bondage voor beginners deel 2/ ropeplay for beginners part 2 (NE/EN) Open mic (NE/EN)

Activiteiten/ activities

Informatiemarkt / informationmarket
Op de informatiemarkt staan een paar stands waar je informatie kunt krijgen, dingen kunt kopen of jezelf kunt ontdekken. Hier staat wat je er kunt vinden!

 • Transgendergroep Nijmegen: De hele dag wordt georganiseerd in naam van de Transgendergroep Nijmegen (TGN). Bij deze stand kun je informatie vinden over deze groep en mooie stickers krijgen.
 • Boekenplank: Hier liggen een aantal boeken, uitgeleend door de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) uit Nijmegen. Je kunt hier even door heen bladeren of er even in lezen.
 • Genderunicorn: De Genderunicorn is een hulpmiddel om gender en seksualiteit bespreekbaar te maken. Kom hier even om na te denken en met elkaar te praten over, bijvoorbeeld, hoe je genderexpressie beleefd. Geleend van OBGZ.
 • Transundeez: Transundeez is een lokaal bedrijf uit Ewijk opgericht door ouders van trans mensen. Ze verkopen zelf-gemaakte binders en veel andere mooie spullen. Hier kun je langskomen voor advies en het passen en kopen van producten.
 • Knutseltafel: Kom hier om even je creatieve zelf naar buiten te maken! Teken, plak of knip iets moois om mee te nemen of om aan elkaar te laten zien.
 • Praathoek: In deze hoek is er ruimte om even te zitten en in gesprek te gaan met anderen. Hier kun je praten met mensen van de dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het RUMC of met andere spreken. Ook kun je hier een wens achterlaten op de Wensboom.
  Over de begeleiders: Jurian (trainee) Janique (trainee) ondersteunen mensen in het ziekenhuis bij zin- en levensvragen vanuit de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het RUMC.
 • Nederlandse Organisatie Aseksualiteit: Bij deze infostand kun je in gesprek gaan met mensen van de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (N.O.A.), bijvoorbeeld naar aanleiding van hun voorlichting in ronde 3. Hier kun je in gesprek gaan over aseksualiteit, kijken of je zelf op het aseksualiteitsspectrum valt of hoe je een ally kan zijn voor aseksuele mensen.
 • De GGD Gelderland Zuid verzorgt gratis SOA testen en geeft informatie over seksuele gezondheid.

On the information market, there are a few stands where you can get information, buy stuff or explore yourself. Here’s what you can find!

 • Transgender group Nijmegen: the whole day is organized in name of the Transgender group Nijmegen (TGN). At this stand, you can get information on this group and nice stickers.
 • Book plank: Here are a few books, lend by the Public Library Gelderland Zuid (OBGZ) of Nijmegen. You can scroll through them or read a bit here.
 • Genderunicorn: The genderunicron is a tool to help talking about gender and sexuality. Come here to think and talk together about, for example, how you experience gender expression. Courtesy of the OBGZ.
 • Transundeez: Transundeez is a local business from Ewijk founded by parents of trans kids. They sell self-made Binders and other cool stuff. Here you can come for advice and for trying various fashion items.
 • Conversation corner: Here, there is space to sit down and have a talk with others. You can also talk to people from the Department of Spiritual Care and Pastorate of the RUMC or with others. You can also leave a wish for the Wishing Tree.
  The facilitators: Jurian (trainee) and Janique (trainee) support people in the hospital with meaning and questions of life as part of the Department of Spiritual Care and Pastorate of the RUMC.
 • Dutch Organization Asexuality: At this stand you can have a conversation with people of the Dutch Organization Asexuality (N.O.A.), perhaps following their introduction in round 3. Here you can get into depth on asexuality, whether you might be on the spectrum of asexuality or how you might be a good ally to asexual folk.
 • There will be free STD tests provided by the GGD Gelderland Zuid, they’ll also give information about sexual health

How to: Treat us Queer
This activity will be in English.
Round 1: 11.30h – 12.45h

During this event, the Treat it Queer Foundation will present some queer health educational tools and resources that have been recently developed, namely a photovoice project booklet recounting experiences of queer people and healthcare, and a deck of specially-designed queer health pocket flash cards. As members of the public, this event is an opportunity for you to ask questions and learn more about these products and queer health.
Curious to know more about Treat it Queer? Visit our website www.treatitqueer.org or follow us @treatitqueer

Bewegen met Hizzfit
Ronde 1: 11.30-12.45 uur
Nederlands en Engels gesproken/ Dutch and English spoken
HizzFit is een queer lifestyle programma dat zich richt op fysieke, mentale en emotionele fitcoaching voor mensen die zich queer identificeren. Samen bewegen, met of zonder gewichten en vooral ervaren waar jij euforia aan beleeft. Ik ben je coach en samen gaan we op zoek naar wat jou een prettig gevoel geeft in (intensief) bewegen in groep waar jij helemaal jezelf mag zijn.

Disability & queer: an open dialogue / een open dialoog
Ronde 2/ round 2: 13.00-14.15 uur
Nederlands en Engels gesproken/ Dutch and English spoken
De intersectie tussen disability en queer blijft gemarginaliseerd. De disability gemeenschap heeft te maken met queerphobia, en de queer gemeenschap met validisme. 
Ga met ons, en elkaar, in gesprek om ervaringen uit te wisselen en te kijken wat beter kan, maar ook wat er goed is. Wat zijn problemen waar we tegen aan lopen? Wat is er mooi aan queercrip zijn? Wat zouden we graag willen zien in de toekomst?
The Intersection of disability and queer is still marginalized. The disability community has queerphobia, the queer community ableism.
Come and have a dialogue with us to exchange experiences, to see what can be better, but what is good too. What are problems we encounter? What is beautiful of being queercri[? What would we like to see in the future?


Gespreksleiders / conversation leaders:
Marissa Micah Schut (they/she) is a queercrip feminist researcher and menstrual activist. Their research specializes in reimagining the menstrual body centering a queercrip perspective. Marissa Micah lives in Rotterdam with two humans, two bunnies, one cat, and 50+ plants.
Marissa Micah Schut (die/hen/zij) is een queercrip feministische researcher en menstruatie activist. Hun research specialisatie is het omdenken van het menstruele lichaam vanuit een queercrip uitgangspunt. Marissa Micah in Rotterdam met twee mensen, twee konijnen, een kat en meer dan 50 planten.

Larisa van Rijn (she / her) is a queercrip in a toxic relationship with universities. She wants to make a better place of Nijmegen to meet her peers.
Larisa van rijn (zij/haar) is een queercrip in een toxische relatie met universiteiten. Ze wil van Nijmegen een betere plek maken om haar peers te ontmoeten.

Panelgesprek: non-binair
Ronde 2: 13.00 – 14.15 uur
Nederlands gesproken
Altijd al meer willen weten over non-binair zijn, hoe je voornaamwoorden gebruikt en hoe een coming out kan gaan. In dit panel vertellen Mick, Merlijne en Mario over hun beleving van non-binair zijn, onder de gespreksleiding van Ryan Ramharak. Kom langs en stel gerust je (lieve) vragen!

Transitie op latere leeftijd
Ronde 2: 13.00-14.15 uur
Nederlands gesproken
Hoe zit het als je op late leeftijd pas achter je eigen genderidentiteit komt? Hoe ga je om met je directe omgeving als je op je 50e aan jouw transitie begint? Wat betekent het voor je naasten: een partner, kinderen, familie of vrienden? Tijdens deze ronde kun je ervaringen delen en opdoen onder begeleiding van Ilona. Hier kun je het hebben over hoe je medische en sociale transitie gaat en wat werkt of juist niet werkt. Kom langs!

Queer theater
Ronde 3: 14.30- 15.45 uur
Nederlands gesproken
Known originally as the first woman and not to forget, the first femme fatale, Eve will use her charm, looks and performance to seduce you like a siren does to the poor wicked fishermen at sea. Get ready for the
alluring fantasy of burlesque and to be surprised when she gets on stage, you never know how much
you’ll see;)
/ origineel bekend als de eerste vrouw- en niet te vergeten, de eerste ‘’Femme Fatale’’, Eve Fatale is een burlesque performer, en door middel van striptease, charmes en looks verleidt ze het publiek tot ultiem genot. Maak je klaar voor de verleidende fantasie van burlesque en voor verrassingen, je weet nooit hoeveel je gaat zien;).


Moni Zwitserloot schrijft meestal poëzie. Diens teksten bevatten veel lichamelijkheid, die verkent de hokjes waarin we ons begeven, bevraagt deze en strijdt voor meer queer representatie in de literatuur. Moni zit in een talentontwikkeltraject van Wintertuin.


Davian de Kok (die/hij) is een 22-jarige non-binaire student die veel houdt van theater en andere kunstvormen. Op de Buiten de Binarydag deelt die graag gedachten, emoties en indrukken in de vorm van gedichten.


Antoine Panaché exists outside of time. He is a gentleman that brings to mind the stars of old silent movies, frozen in time in a monochrome world. Yet and to his utter terror he somehow got stuck in
the early 21st century. He kills his time by performing. He coos, woos, cries and shrieks, makes noise with old machines while stealing the show with his flamboyant presence.
Antoine Panaché bestaat buiten de tijd. Hij is een gentleman die doet denken aan de sterren van oude stille films, bevroren in de tijd in een monochrome wereld. Maar tot zijn grote schrik kwam hij op de een of
andere manier vast te zitten in het begin van de 21e eeuw. Hij doodt zijn tijd door op te treden. Hij koert, lokt, huilt en gilt, maakt lawaai met oude machines terwijl hij met zijn flamboyante aanwezigheid de show steelt.

Voorlichting Aseksualiteit
Ronde 3: 14.30 – 15.45 uur
Nederlands gesproken

Kom meer te weten over aseksualiteit!
Zou jij graag meer willen leren over aseksualiteit? Denk je dat je zelf misschien aseksueel bent of wil je een betere bondgenoot zijn voor de ace community? Tijdens deze voorlichting van de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit vertellen aseksuele mensen alles over hun seksuele identiteit en is er gelegenheid om vragen te stellen. We gaan het onder andere hebben over het aseksuele spectrum en het split-attractionmodel. Denk je nu al, het split-attraction-wat?! Kom dan naar deze activiteit!

Q&A with Ryan Ramharak
Round 3: 14.30- 15.45h
English & Dutch spoken

Ryan Ramharak die te kennen is van de docu Ryan is zwanger doet een Q & A. Alles wat je wil vragen over zwanger zijn als trans non binair persoon en over alles wat hier bij komt kijken komt tijdens deze sessie aan bod.

Ryan Rambarak who you can know of the documentary “Ryan is zwanger”, will be doing a Q&A. Everything you want to ask about being pregnant as a trans non-binary person, and everything that has something to do with it. In this Q&A they will answer these questions.

Make your own packers & strap-ons.
Round 4: 16.00h – 17.15h
English and Dutch spoken

What’s in your pants today? You decide! In this workshop we’re going to make easy Do It Yourself packers for a nice bulge and strap-ons for a nice… well, you know. There will be some instructions but this is mostly a hands-on workshop. This workshop is for anyone regardless of your gender or sexuality. There is a little explicit content: some penis-shaped sex toys will be visible and we will be talking about performing sex acts with a strap on.

Queer Joy: A panel discussion
Ronde 4: 16.00h- 17.15h
English spoken
Where do queer people find joy? Is it maybe going on a hike, doing yoga, a new haircut, an object on our
nightstand or glitter nail polish? During this panel we will explore some of the incredible and unexpected
ways in queer joy can be found, within and beyond the healthcare system.

Moderator
Maddalena Giacomozzi (they/them)
Maddalena is a queer medical doctor and the president of the Treat it Queer Foundation. Aiming to
bridge the world of queer activism with the academic gender theories avant-garde, they have fun
challenging normativity within reproductive care and developing new frameworks to understand health
from an intersectional decolonizing feminist perspective.

Guests
Maaike (she/her) @yogabymaaike
Hi, I’m Maaike, a 26 year old yoga teacher and movemenet therapy student. I love doing sports, hanging
out with friends and being out in the sun. Apart from that I’m passionate about queer inclusivity and
healthcare and sports. My ultimate goal after graduating is to open a queer friendly yoga studio and
movement therapy practice.

Jonah de Winter
Jonah (they/them) is a queer person working in gender healthcare and doing community work. Their source of queer joy is knowing they get to play a part in helping young people understand and accept their identity. By showing up in the therapy room as their queer self, Jonah hopes to take away the cis-heteronormative pressure that clients can experience in their day to day life

Romy Rockx (he/him they/them) and Djuna Couvee (they/them-she/her)
Romy and Djuna run, together with Rosa, Queer Gym- in Rotterdam. This gym is a space for queer
people to train and be together. All that they do is focused on finding queer joy… from boxing classes,
reading groups to pilates- finding strength in moving together.

Charlie Loopuijt (they/them) Charlie Loopuijt is a
queer, trans non-binary researcher in the field of queer mental health and stigma-related stress among people who defy binary categorization (non-binary, bi+) with an aim to disrupt pervasive binary thinking in academics. They are the founder of the Amsterdam Queer Football Collective (QFC) organizing causal pick-up games as well as open mic nights around Amsterdam. QFC aims to offer a space for queer, trans, and gender expansive people, to have safe access to health and well-being through play and creative expression

Groepsgesprek voor naasten
Ronde 4: 16.00-17.15 uur
Nederlands gesproken
Hoe ga je ermee om als iemand uit je omgeving uit de kast komt als transgender. Je kan tegen allerlei dingen aanlopen en allerlei vragen hebben. In dit groepsgesprek onder leiding van Astrid en Chantal van Transundeez en Jurian kan je het hier over hebben en ervaringen uitwisselen.

International Queer & Migrant Film Festival Docu screening
Ronde 5: 19.00-20.15 uur
English spoken
The International Queer & Migrant Film Festival (IQMF) is a yearly festival for queer & migrant-related films, and with queer art, workshops, talks and parties. Since 2021 they also have a related cinema in Amsterdam. At this event, they will showcase a documentary and follow it up with a dialogue. Don’t miss it!

I and Intersex by artist Sharan Bala
Ronde 5: 19.00- 20.15 uur
English spoken
From an early age onwards Sharan was told not to speak about her bodily differences, it was a secret. Two years ago Sharan was introduced by her therapist to fellow intersex Marieke Schoutsen and found support with their commonality. Together they are currently making a documentary about their intersex experience that is being filmed and co-directed by Chris van den Brink. Artist Sharan Bala graduated this year with honors, cum laude, from the Gerrit Rietveld Academie with her work; Trying not to know is an active process of denial and forgetting, don’t forget to forget ,in which she confronts and questions the medical gaze that medicalised her healthy intersex body.

Touw bondage voor beginners, met extra gender! Deel 1 en deel 2
Ropeplay for beginners, with extra gender! Part 1 and part 2
Ronde 5: 19.00-20.15h/ Ronde 6: 20.30-21.45h
Nederlands en Engels gesproken/ Dutch and English spoken
Deel 2 kan alleen gevolgd worden als je deel 1 hebt gevolgd/ You can only take part in part 2 if you took part in part 1
Misschien heb je wel eens mensen bezig gezien met shibari: touw bondage met ingewikkelde patronen waarbij mensen soms zelfs de lucht in gaan! Waarom doen mensen dit? Hoe begin je hier zelf aan? Waar moet je rekening mee houden? En hoezo zie je vooral cis mannen die dunne cis vrouwen knopen? Els (hen/hun) en Roel (hij/hem) geven een beginners workshop in touw bondage, met informatie over veiligheid, consent, de achtergrond van shibari en hoe gender meespeelt in de bondage scene. Natuurlijk leer je zelf ook wat knopen: single column tie, double column tie en een simpel borst-harnas. En daarna hoe je dit allemaal kan combineren in een simpele Ebi tie! Je kan dit zowel samen met een partner doen, als bij jezelf.
Els is een nonbinair persoon van 36 die al zo’n 15 jaar actief is in de kink scene, en al zo’n 8 jaar dingen doet met bondage. Meestal wordt hen geknoopt: door henzelf, of iemand anders. Hen zet zich in voor meer diversiteit en inclusie van LGBTQIA* en disabled mensen in de bondage scene. Elke laatste vrijdag van de maand organiseert hen de Queertied peer rope, bij Queer Gym Rotterdam, samen met Roel en Asa (Be Queerful).
Roel, een cis man van 47, begon in 2005 met shibari, voornamelijk als knoper, en geeft sinds die tijd regelmatig bondage workshops. Door frustratie over misstanden in de bondage scene nam hij een pauze die uiteindelijk 4 jaar duurde. Nu organiseert hij samen met Asa en Els de Queertied peer rope, en zet hij zich in voor een minder heteronormatieve en veiligere bondage scene.
Naast Queertied organiseren Els en Roel ook workshops en cursussen kinky hypnose, zijn ze bezig met een boek over consent. Oh ja, en ze hebben al een aantal jaar een relatie.
Voor de workshop heb je bondage touw nodig, idealiter een touw van 4 meter, en een touw van 8 meter. Heb je dit niet zelf, kan je dit bij ons aanschaffen (aangeboden door www.niet-lief.nl):

4 meter 5mm touw: 4 euro
8 meter 5mm touw: 8 euro
Je kan gepast in cash betalen, of via de bank-app op je mobiele telefoon (zorg dan voor een QR code scanner). We raden aan beide touwen te kopen, maar ook met 1 touw kan je een groot deel van de workshop meedoen.

Maybe you have seen people doing shibari: rope bondage with complex pattern, with which people sometimes fly! Why do people do this? How do you start with this? What should you consider? Why do you always see cis men bondage skinny cis women? Els (they/them) and Roel (he/him) will give a workhop in rope bondage at beginner level. They will tell you about safety, consent, the history of shibari and how gender ties into [RLv(1] the bondage scene. Of course you will also learn some knots yourself: the single column tie, the double column tie and a simple breast harness. And then, you will learn to combine it all into a simple Ebi tie! You can do this with a partner or by yourself.
Els is a nonbinary person, 36 years old and for about 15 years an active member of the kink scene, of which some 8 years with bondage. Most of the time they are being tied: by themselves, or by someone else. They fight for more diversity and inclusion of LGBTQIA* and disabled people in the bondage scene. Every last Friday of the month they organize the Queertied peer rope at the Queer Gym Rotterdam, together with Roel and Asa (Be Queerful).
Roel, a 47 years old cis man, started in 2005 with shibari, mostly as the one tying up. Since then, he regularly gives bondage workshops. Due to frustrations about misgivings in the bondage scene he took a break of 4 years. Now he organizes, together with Asa and Els, the Queertied peer rope and fights for a less heteronormative and safer bondage scene.
Next to Queertied organize Els and Roel workshops and courses kinky hypnosis too, and they are working on a book on consent. They have had a relationship for several years.
For the bondage workshop you need rope, ideally one of 4 meters and one of 8 meters. If you don’t have one, you can buy one from us (from www.niet-lief.
nl) Prices are:
4 meters, 5 mm rope: 4 euros.
8 meters, 5 mm rope: 8 euros.
You can pay in cash or by bank app on your mobile phone with a QR-code scanner. We advise buying both ropes, but with 1 rope you can also participate in most of the workshop.

Open mic
Ronde 6: 20.30-21.45 uur
Nederlands en Engels/ Dutch and English
De open mic is de plek om iets op te dragen wat je wilt. Kom hier met je mooie poëzie, proze, zang, speeches of wat dan ook. Of je nou voor het eerst iets wilt opdragen, je twintigste speech wilt oefenen of gewoon de kunsten van anderen wilt bewonderen, kom langs!

The open mic is the place to show whatever you want. Come here with your beautiful poetry, prose, singing, speeches or whatever else. Whether you will show something for the first time, or practice your twentieth speech, or just want to admire the art of other, swing by!