Dinsdag 4 februari: Kennismakingsavond Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender

Het Radboudumc is bezig om de zorg voor transgender personen ook in Nijmegen op te zetten. Ze beginnen 1 maart met de zorg voor kinderen en jongeren. Dit is deel van het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender. Hier komen ook mensen met DSD/intersekse condities.

Ze hebben reeds verschillende gesprekken gevoerd met het bestuur van Transvisie en hebben een klankbordgroep van ouders van transgender kinderen om ze te helpen en adviezen te geven, maar hoorden toen ook van een erg actieve transgendergroep in Nijmegen en zouden het heel leuk vinden om ook van ons te horen wat wij belangrijk vinden, wat goed is en wat beter kan.

Dit is je kans om alles te weten te komen over het centrum bij het Radboudumc en je eigen ervaringen en ideeën over transgenderzorg te delen. Er zal veel ruimte zijn om het gesprek aan te gaan, dus wil je een bijdrage leveren aan goede transgenderzorg of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom dan vooral!

Locatie: Het Roze Huis (Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen). Begintijd: 20:00.


The Radboudumc is working on setting up care for transgender people in Nijmegen. March 1st they’re starting off with the transgender care of children and young people. This is part of the Radboudumc Gender & Gender Expertise Center. People with DSD / intersex conditions also go here.

They have already had several conversations with the board of Transvisie and have a sounding board group consisting of parents of transgender children to help them and give advice. When they heard about a very active transgender group in Nijmegen, they expressed that they would love to hear from us what we think is important, what is good and what can be improved.

This is your chance to find out everything about the center at the Radboudumc and to share your own experiences and ideas about transgender care. There will be a lot of room for conversation, so please attend if you want to contribute to good transgender care, or if you are just curious!

Location: Het Roze Huis (Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen). Start time: 20:00.