Zaterdag 2 oktober 2021: Buiten de Binary dag!

(English translation below)

Duidelijkheid is vaak best wel lekker. Om te weten of je in de trein of de bus moet stappen bijvoorbeeld, naar Nijmegen of Arnhem. Maar mensen zijn zelden zo duidelijk, en als we mensen in duidelijke hokjes proberen te duwen gaat er veel verloren. Tussen man en vrouw, tussen hetero en homo, tussen seksueel en aseksueel, tussen alle hokjes zit ook nog wat, de ruimte van… nou ja, van al het andere.

Op 2 oktober 2021 organiseert de Transgendergroep Nijmegen voor de 7de maal een dag vol workshops, lezingen, films, debat en meer over de ruimte buiten de hokjes: de Buiten de Binary dag. Om die ruimte te onderzoeken, namen te geven en die namen weer uit te gummen, en vooral om die ruimte te vieren.

Vorig jaar konden we deze dag niet organiseren wegens corona. Om de 1,5m-regel te respecteren wijken we dit keer uit naar een grote, toegankelijke locatie die we in 2013 al eens gebruikten: wijkcentrum/theater De Klif in Oosterhout.

Deelname is gratis, het programma wordt gedurende september hieronder aangevuld. Omdat de ruimtes die we gebruiken een maximum aantal personen hebben, kan het zijn dat we op de dag zelf per programma-item toegang moeten limiteren.

Op dit evenement zijn de landelijke coronamaatregelen van kracht. Dit betekent dat je bij de ingang een coronapas moet laten zien en dat er in alle ruimtes een maximum aantal deelnemers is (75% van de maximale capaciteit). Als bij een workshop het maximum bereikt is gaat de deur dicht. Wees dus op tijd voor workshops die je echt niet wilt missen. We zullen een paar plekken reserveren voor mensen die minder mobiel zijn en dus wat meer tijd nodig hebben. Naast de landelijke corona maatregelen vragen we iedereen sociaal en verstandig te zijn: Heb je klachten die lijken op corona? Laat je testen, ook als je volledig gevaccineerd bent. Hou waar mogelijk 1,5 meter afstand, zeker van personen die je niet kent. Zoals je gender niet ziet, zie je ook niet wie er kwetsbaar is. Hou rekening met elkaar en houd het evenement zo veilig mogelijk voor iedereen.

Clear answers can be nice. Like when you want to know whether you should take the train of the bus, to Arnhem or Nijmegen. But when we try to put clear labels on people a lot gets lost. Between man and woman, between straight and gay, between sexual and asexual, between all labels there is space, the space of.. well, of everything else.

On October 2nd, 2021, the Transgendergroup Nijmegen holds it’s 7th Beyond the Binary day. A day full of workshops, movies, debates, presentations and more about the space beyond labels. To explore that space, give names to it, tear those names of again and most of all to celebrate that space.

Last year we couldn’t organize this day because of the coronavirus. To respect the 1,5m distance rule, we will use a different, bigger and still accessible location this time, district centre/theater De Klif in Oosterhout.

Entrance is free, the programme will be added gradually below this text during September (watch this space!). Because three rooms we will use do have a formal maximum of persons who can attend, it can happen that we can not allow everyone.

At this event the national Covid-19 measures are in force. This means that you have to show your Covid certificate at the entrance and that there is a maximum number of visitors per room. When that maximum is reached, we will close the door. Make sure to be on time if you don’t want to miss your favorite workshops. We will reserve a few places for those who are less mobile and need some more time. Additional to the national Covid-19 measures, we ask everyone to be social and responsible: if you have symptoms that are associated with Covid-19? Get tested, even if you are fully vaccinated. Keep 1.5 meters distance, especially from people you don’t know. Just as you can’t see someone’s gender, you can’t see who has a fragile health. Respect each other, so we can keep the event as safe as possible.

Programma – Program

 Theaterzaal B36
(120 mensen max)
Muziekzaal B19 / Room B19
(35 mensen max)
Handvaardigheidszaal B21 / Room B21
(35 mensen max)
Kuil (kan heel veel mensen aan)
10:30  Inloop – Welcome
11:00 – 11:30   Opening act
11:30 – 12:45Transgenderzorg in Nijmegen: Radboud UMC Q&A (Nederlands)Trans Zorg Nu: So You Wanna Protest? (English)Intro to hypnokink (part 1, English)Infostand GGD
13:00 – 14:15Ask the Enby’s (English)Transgender erfgoed
(Nederlands)
Intro to hypnokink (part 2, English)Infostand GGD
14:30 – 15:45Spoken word, music & moreLGBT Asylum Support
(English)
HizzFitInfotafel ‘Transgender Erfgoed’,
Infostand GGD
16:00 – 17:15Zonder Borsten (webseries & spreker) (Nederlands)Hoe overleef ik de wachtlijst? (groepsgesprek, Nederlands)Self-injection safety workshop (English)Infostand GGD
19:00 – 20:15 Spoken word, music & more Transition without a gender team (English, panel conversation)Transitie op latere leeftijd (Nederlands) 
20:30 – 21:45Film: De Oversteek (Nederlands)(to be announced) (to be announced)

Nederlandse beschrijvingen programma-items

RADBOUD UMC PRESENTATIE EN Q&A (11:30-12:45, theaterzaal B36): Het genderteam van Radboud UMC (Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender) introduceert zichzelf en beantwoordt jullie vragen. Aanwezig zijn: Joost Derwig (hij/hem), klinisch psycholoog, Afdeling Medische Psychologie, transgenderzorg volwassenen; Nandelotte te Brake (zij/haar), verpleegkundig specialist in opleiding AGZ, transgenderzorg volwassenen; Manon de Hingh (zij/haar), physician assistant kindergeneeskunde, transgenderzorg voor kinderen & jongeren.

TRANSGENDER ERFGOED (13:00-14:15, zaal B19) (Nederlands): HELP MEE! In deze workshop gaan we allerlei aspecten van transgender erfgoed onder de loep nemen. Wat betekent erfgoed voor jou; hoe verhoud je je tot de transgendergeschiedenis? Wat vinden we bijzonder materiaal en wat niet, waarom en wie beslist dit? Hoe voorkom je dat ons erfgoed wordt weggegooid? Heb jij persoonlijk erfgoed dat interessant kan zijn om te archiveren en wie weet zelfs te exposeren? Neem het mee! Deze workshop houdt verband met de expositie ‘Buitengewone geschiedenis. Transgender in Nederland’, die in november en december 2021 in het Vrijheidsmuseum te Groesbeek te zien is. Curator is historicus Alex Bakker, die ook deze workshop zal leiden.

WEBSERIES ‘ZONDER BORSTEN’ (gesprek met de maker, Nederlands) Caro Ilias de Feijter (27) identificeert zich als non-binair. In september 2020 nam hen afscheid van diens borsten. Vanaf dat moment besloot hen nooit meer verborgen te houden dat die non-binair is. Nu organiseert hen een afscheidsfeestje in de vorm van de wekelijkse YouTube-webserie ‘Zonder Borsten’. Iedere aflevering gaat Caro in gesprek met diens omgeving en onderzoekt hen hoe te leven als openlijk non-binair persoon.

HOE OVERLEEF IK DE WACHTLIJST? (Nederlands): De wachttijden voor transgenderzorg zijn nog altijd heel erg lang. Onmenselijk lang. Terwijl de politiek zoekende is hoe dit probleem voor langere tijd op te lossen, moeten wij onszelf helpen. Wat doen de lange wachttijden met ons? En vooral: hoe zorgen we dat we de wachtlijst zo goed mogelijk doorkomen? Wat zijn dingen die we tijdens het wachten al zelf kunnen doen? Een groepsgesprek onder leiding van Jochem Verdonk, dat hopelijk goede tips oplevert waarmee we onszelf staande kunnen houden. Jochem is een ervaren transactivist, die aan de wieg stond van intiatieven zoals TNN en Stichting Transman. De laatste jaren kan hij minder actief zijn vanwege chronische ziekte. Sindsdien is Jochem nog meer gericht op inclusiviteit.

GRATIS SOA TESTS & INFOSTAND GGD GELDERLAND – (Nederlands & Engelstalig) GGD Gelderland Zuid organiseert tijdens de Buiten de Binary dag SOA tests op locatie, gratis en anoniem! Het team is bekend met transvriendelijke zorg en genderneutraal taalgebruik om jouw ervaring zo prettig mogelijk te maken. Bij de infostand in de centrale hal is een arts bij wie je terecht kunt met vragen over seksualiteit, soa’s of vaccinaties. Informeer hier ook of je in aanmerking komt voor een gratis Hepatitis B-vaccinatie. Meld je bij de infostand om een tijdslot te reserveren voor een soa test, vaccinatie of een persoonlijk gesprek voor vragen die je graag prive bespreekt.

HYPNOKINK (Engelstalig). Seks en kink zit voor veel mensen vooral tussen de oren, daarom geeft Nath een workshop over hoe je met hypnose leuke kinky dingen kunt doen. De workshop wordt gegeven door Nath (zij/haar) en Joyce (zij/haar) is het demonstratie model en ervaringsdeskundige. Deze workshop bestaat uit twee delen. In deel 1 leer je wat hypnokink is en waarom mensen het doen. In deel 2 gaan we in op hoe hypnose werkt en is er een demonstratie. Je kunt deel 1 bijwonen zonder deel 2, maar om deel 2 bij te wonen moet je bij deel 1 zijn geweest.

PREMIÈRE VAN DE KORTE FILM ‘DE OVERSTEEK’ (Nederlandstalig) In Almere ligt de enige transgender-oversteekplaats van Europa. Zo gemakkelijk en zonder erbij na te denken als mensen over het transgenderpad lopen, zo vanzelfsprekend zouden transgender mensen onderdeel van onze maatschappij moeten zijn. Maar voor veel trans mensen is de oversteek naar wie ze echt zijn, vaak niet zo moeiteloos en vanzelfsprekend geweest. En nog steeds zijn er trans mensen die de oversteek niet durven te maken. In deze documentaire vertellen vier trans mensen hoe hun weg naar zichzelf is verlopen en wat het met hen gedaan heeft, nu ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Na de premiere bespreken we de film met filmmaakster Claire Slingerland (zij/haar).

Deze pagina wordt aangevuld. (Laatste update 23 september 2021)

English descriptions of program items

FREE SOA TESTS & INFO STAND GGD GELDERLAND – (Dutch & English) GGD Gelderland Zuid offers free, anonymous STD tests at the Buiten de Binary day. The experienced team is trans-friendly and uses gender neutral language. A doctor will be at the information stand in the central hall whom you can ask all your questions about sexuality, STD or vaccinations. You could be able to apply for free Hepatitis B vaccinations. Go to the information stand to register for a time slot for a STD test, a vaccination or a personal conversation to discuss all your private questions.

LGBT ASYLUM SUPPORT (14:30-15:45, Muziekzaal B19, English): LGBT refugees in The Netherlands typically fled from dangerous situations in their home countries – but unfortunately, they often still end up as a victim of hate crimes in the Dutch asylum centres. This September, the Dutch volunteer organisation LGBT Asylum Support handed over their newest research report ‘We Feel Unsafe!’ to parliament. Incidents are being researched incorrectly and policies are still focusing on the perpetrators, leaving the victims in the cold. This has to change. One of the speakers in this session will be a trans person who can attest of the current malpractices.

HYPNOKINK (English). For many people, sex and kink is in the mind. In this workshop, which explains how to use hypnosis in a kinky way, Nath (she/her) will do a presentation and demonstration, with Joyce (she/her) as a demonstration model and experienced expert. This workshop consists of two parts. In the first part, you will learn what hypnokink is and why people do it. In part 2, you will learn how hypnosis works and what it looks like in practice. You can attend part 1 without attending part 2, but you should have attended part 1 to attend part 2.

INJECTION SAFETY (16:00-17:15) (English): Whether you’re just starting injectable hormones or have been taking them for years, we all benefit from up-to-date information on how to safely self-inject. Learn about the benefits of subcutanous injections, watch a demonstration on how to inject and ask your questions.

TRANS ZORG NU: SO YOU WANNA PROTEST? (11:30-12:45) (Presentation, English) In May 2021, a group of friends decided to organize a protest about the terrible state of trans health care. Their slogan: Trans Zorg Nu! (Trans Healthcare Now!). Four months later, 5 different Trans Zorg Nu groups have organized 7 protests in 6 cities and new plans are on the horizon. What did it take to get here? A member of the initial group talks about what the work of organizing a protest entails, what their group learned along the way and what you can do if you want to organize a protest yourself.

TRANSITION WITHOUT A GENDER TEAM (19:00-20:15) (Group conversation, English): There is often stigma and doubt around taking your transition into your own hands. In this space, we talk about this stigma as well as about what options exist and how mutual aid can help us transition safely.

This page will be updated. (Last update 23 September 2021)