Buiten de Binary 2021

2 oktober 2021

Wat is Buiten de Binary? (Nederlands)

Duidelijkheid is vaak best wel lekker. Om te weten of je in de trein of de bus moet stappen bijvoorbeeld, naar Nijmegen of Arnhem. Maar mensen zijn zelden zo duidelijk, en als we mensen in duidelijke hokjes proberen te duwen gaat er veel verloren. Tussen man en vrouw, tussen hetero en homo, tussen seksueel en aseksueel, tussen alle hokjes zit ook nog wat, de ruimte van… nou ja, van al het andere.

Op 2 oktober 2021 organiseert de Transgendergroep Nijmegen voor de 7de maal een dag vol workshops, lezingen, films, debat en meer over de ruimte buiten de hokjes: de Buiten de Binary dag. Om die ruimte te onderzoeken, namen te geven en die namen weer uit te gummen, en vooral om die ruimte te vieren.

Vorig jaar konden we deze dag niet organiseren wegens corona. Om de 1,5m-regel te respecteren wijken we dit keer uit naar een grote, toegankelijke locatie die we in 2013 al eens gebruikten: wijkcentrum/theater De Klif in Oosterhout.

Deelname is gratis, het programma wordt gedurende september hieronder aangevuld. Omdat de ruimtes die we gebruiken een maximum aantal personen hebben, kan het zijn dat we op de dag zelf per programma-item toegang moeten limiteren.

Op dit evenement zijn de landelijke coronamaatregelen van kracht. Dit betekent dat je bij de ingang een coronapas moet laten zien en dat er in alle ruimtes een maximum aantal deelnemers is (75% van de maximale capaciteit). Als bij een workshop het maximum bereikt is gaat de deur dicht. Wees dus op tijd voor workshops die je echt niet wilt missen. We zullen een paar plekken reserveren voor mensen die minder mobiel zijn en dus wat meer tijd nodig hebben. Naast de landelijke corona maatregelen vragen we iedereen sociaal en verstandig te zijn: Heb je klachten die lijken op corona? Laat je testen, ook als je volledig gevaccineerd bent. Hou waar mogelijk 1,5 meter afstand, zeker van personen die je niet kent. Zoals je gender niet ziet, zie je ook niet wie er kwetsbaar is. Hou rekening met elkaar en houd het evenement zo veilig mogelijk voor iedereen.

What is Beyond the Binary? (English)

Clear answers can be nice. Like when you want to know whether you should take the train of the bus, to Arnhem or Nijmegen. But when we try to put clear labels on people a lot gets lost. Between man and woman, between straight and gay, between sexual and asexual, between all labels there is space, the space of.. well, of everything else.

On October 2nd, 2021, the Transgendergroup Nijmegen holds it’s 7th Beyond the Binary day. A day full of workshops, movies, debates, presentations and more about the space beyond labels. To explore that space, give names to it, tear those names of again and most of all to celebrate that space.

Last year we couldn’t organize this day because of the coronavirus. To respect the 1,5m distance rule, we will use a different, bigger and still accessible location this time, district centre/theater De Klif in Oosterhout.

Entrance is free, the programme will be added gradually below this text during September (watch this space!). Because three rooms we will use do have a formal maximum of persons who can attend, it can happen that we can not allow everyone.

At this event the national Covid-19 measures are in force. This means that you have to show your Covid certificate at the entrance and that there is a maximum number of visitors per room. When that maximum is reached, we will close the door. Make sure to be on time if you don’t want to miss your favorite workshops. We will reserve a few places for those who are less mobile and need some more time. Additional to the national Covid-19 measures, we ask everyone to be social and responsible: if you have symptoms that are associated with Covid-19? Get tested, even if you are fully vaccinated. Keep 1.5 meters distance, especially from people you don’t know. Just as you can’t see someone’s gender, you can’t see who has a fragile health. Respect each other, so we can keep the event as safe as possible.

Belangrijk! – Important!

 • Deelname aan het evenement is GRATIS
 • Je bent vrij om te kiezen wanneer je arriveert en welke activiteiten je bijwoont
 • Er is geen inschrijving
 • Per zaal is er een maximum aantal deelnemers. Wees dus op tijd bij workshops die je niet wilt missen
 • Vergeet je coronapas niet en houd rekening met wachttijd bij de ingang vanwege het scannen
 • Ga je tussendoor weg, laat dan bij terugkomst opnieuw je coronapas zien
 • Event attendance is FREE
 • You are free to decide when to arrive and which activities to join
 • There is no sign-up requirement
 • Each room has a maximum amount of participants. Be sure to arrive on time for workshops that you don’t want to miss
 • Don’t forget your Covid certificate and keep in mind some delay at the entrance due to scanning
 • In case you leave the event for a little while, show your certificate again when you return

Plattegronden – Maps

De Klif (Gebouw – Building)

De buurt (eten en reizen) – The vicinity (food and travel)

Programma – Program

RondeTheaterzaal (B36) (cap. 120)Muziekzaal (B19) (cap. 35)Handvaardigheidszaal (B21) (cap. 35)Centrale Hal / Kuil (infostands)
10:30  Inloop – Welcome
11:00 – 11:30  Opening act
11:30 – 12:451RadboudUMC Presentatie en Q&A [NL]Trans Zorg Nu: So You Wanna Protest? [EN]Hypnokink (part 1) [EN]GGD
TransUndeez
13:00 – 14:152Ask the Enby’s [EN]Transgender Erfgoed
[NL]
Hypnokink (part 2) [EN]GGD
TransUndeez
14:30 – 15:453Spoken word, music & more (line‑up A) [NL‑EN]LGBT Asylum Support
[EN]
Free Space Open Mic [NL‑EN‑??]GGD
TransUndeez
Transgender Erfgoed
16:00 – 17:154Webserie ‘Zonder Borsten’ [NL]Hoe overleef ik de wachtlijst? [NL]Self-injection safety workshop [EN]GGD
TransUndeez
19:00 – 20:155Spoken word, music & more (line‑up B) [NL‑EN]Transition without a gender team [EN]Transitie op latere leeftijd [NL]
20:30 – 21:456Film: De Oversteek [NL]Free Space Open Mic [NL‑EN‑??]Ms. Leather [EN]

Item Beschrijvingen – Item Descriptions

Ronde 1 – Round 1

[NL] RadboudUMC Presentatie en Q&A

11:30 – 12:45 @ Theaterzaal (B36)

Het genderteam van Radboud UMC (Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender) introduceert zichzelf en beantwoordt jullie vragen. Aanwezig zijn: Joost Derwig (hij/hem), klinisch psycholoog, Afdeling Medische Psychologie, transgenderzorg volwassenen; Nandelotte te Brake (zij/haar), verpleegkundig specialist in opleiding AGZ, transgenderzorg volwassenen; Manon de Hingh (zij/haar), physician assistant kindergeneeskunde, transgenderzorg voor kinderen & jongeren.

[EN] Trans Zorg Nu: So You Wanna Protest?

11:30 – 12:45 @ Muziekzaal (B19)

In May 2021, a group of friends decided to organize a protest about the terrible state of trans health care. Their slogan: Trans Zorg Nu! (Trans Healthcare Now!). Four months later, 5 different Trans Zorg Nu groups have organized 7 protests in 6 cities and new plans are on the horizon. What did it take to get here? A member of the initial group talks about what the work of organizing a protest entails, what their group learned along the way and what you can do if you want to organize a protest yourself.

[EN] Hypnokink

11:30 – 12:45 & 13:00 – 14:15 @ Handvaardigheidszaal (B21)

Seks en kink zit voor veel mensen vooral tussen de oren, daarom geeft Nath een workshop over hoe je met hypnose leuke kinky dingen kunt doen. De workshop wordt gegeven door Nath (zij/haar) en Joyce (zij/haar) is het demonstratie model en ervaringsdeskundige. Deze workshop wordt gegeven in het Engels en bestaat uit twee delen. In deel 1 leer je wat hypnokink is en waarom mensen het doen. In deel 2 gaan we in op hoe hypnose werkt en is er een demonstratie. Je kunt deel 1 bijwonen zonder deel 2, maar om deel 2 bij te wonen moet je bij deel 1 zijn geweest.

For many people, sex and kink is in the mind. In this workshop, which explains how to use hypnosis in a kinky way, Nath (she/her) will do a presentation and demonstration, with Joyce (she/her) as a demonstration model and experienced expert. This workshop is done in English and consists of two parts. In the first part, you will learn what hypnokink is and why people do it. In part 2, you will learn how hypnosis works and what it looks like in practice. You can attend part 1 without attending part 2, but you should have attended part 1 to attend part 2.

Ronde 2 – Round 2

[EN] Ask the Enby’s

11:30 – 12:45 @ Theaterzaal (B36)

Everything you always wanted to know about being non-binary, a panel with 3 non-binary people.

We’ll introduce you to:

 • Geo: (they/any other pronouns) Kinky pole dancer and computer scientist on a lifelong quest for exploring the inner and outside worlds.
 • Lilith: (die/hun, they/them) De menselijke wervelwind Lilith is een Jan die alles kan en een truus in een leuke blouse.
 • Gunjan: (they/them) Indian science nerd with ADHD, whose gender keeps evolving.
 • Sanne: (she/they) Emphatic and helpful Sanne is always there for everyone, even if they do forget about themselves every now and then.

[NL] Transgender Erfgoed

13:00 – 14:15 @ Muzieklokaal (B19)

HELP MEE! In deze workshop gaan we allerlei aspecten van transgender erfgoed onder de loep nemen. Wat betekent erfgoed voor jou; hoe verhoud je je tot de transgendergeschiedenis? Wat vinden we bijzonder materiaal en wat niet, waarom en wie beslist dit? Hoe voorkom je dat ons erfgoed wordt weggegooid? Heb jij persoonlijk erfgoed dat interessant kan zijn om te archiveren en wie weet zelfs te exposeren? Neem het mee! Deze workshop houdt verband met de expositie ‘Buitengewone geschiedenis. Transgender in Nederland’, die in november en december 2021 in het Vrijheidsmuseum te Groesbeek te zien is. Curator is historicus Alex Bakker, die ook deze workshop zal leiden.

[NL-EN] Gratis SOA Tests & Infostand GGD Gelderland – Free STD Tests & Info Desk GGD Gelderland

11:30 – 17:15 @ Kuil

GGD Gelderland Zuid organiseert tijdens de Buiten de Binary dag SOA tests op locatie, gratis en anoniem! Het team is bekend met transvriendelijke zorg en genderneutraal taalgebruik om jouw ervaring zo prettig mogelijk te maken. Bij de infostand in de centrale hal is een arts bij wie je terecht kunt met vragen over seksualiteit, soa’s of vaccinaties. Informeer hier ook of je in aanmerking komt voor een gratis Hepatitis B-vaccinatie. Meld je bij de infostand om een tijdslot te reserveren voor een soa test, vaccinatie of een persoonlijk gesprek voor vragen die je graag privé bespreekt.

GGD Gelderland Zuid offers free, anonymous STD tests at the Buiten de Binary day. The experienced team is trans-friendly and uses gender neutral language. A doctor will be at the information stand in the central hall whom you can ask all your questions about sexuality, STD or vaccinations. You could be able to apply for free Hepatitis B vaccinations. Go to the information stand to register for a time slot for a STD test, a vaccination or a personal conversation to discuss all your private questions.

Ronde 3 – Round 3

[NL‑EN] Spoken word, music and more (line‑up A)

14:30 – 15:45 @ Theaterzaal (B36)

5 acts die nog nooit samen hebben gespeeld ontmoeten elkaar onstage in een programmablok met poëzie, muziek en comedy. Op één cis verstekeling na zijn alle performers trans. Kom tegelijk met de performers deze verhalen ontdekken.

De optredens zijn grotendeels in het Engels.

 • Jeff van Reen (hij/zij/die/hen) is een 29-jarige spoken word artiest en zijn gender is Jeff. Hen draagt teksten voor over gender, het leven en zijn.
 • Talitha Mayisha (they/them) is een spoken word artiest die schrijft over identiteit, mental health, en non-binair zijn in een binaire wereld. Met poëzie probeert hun iets te maken dat niet solitair is, maar een plek is waarin luisteraars kunnen schuilen en zichzelf kunnen vinden.
 • Kim Steinmann (zij/haar) is cabaretier en beeldend kunstenaar. Binnen haar optredens combineert ze een levendige fantasie met de ongemakken van het menselijke bestaan. Teksten van haar gaan regelmatig over haar lichaam, haar woning en hoe deze twee in elkaar overlopen.
 • Cas Kruse (hij/hem) speelt gitaar en piano, Faeryn van den Berg (die/diens) zingt. Samen spelen ze muziek van muzikanten die ieder op hun eigen manier gender-normen uit hebben gedaagd of die van betekenis is voor de lhbtiq+-gemeenschap. Ze zijn benieuwd naar de sociale kracht die klank kan hebben.

5 creative acts that haven’t played together before will meet each other onstage in a line-up of poetry, music and comedy. Aside from one stray cis person all the performers are trans. Come and exprerience their stories together!

Performances will be mostly in English.

 • Jeff van Reen (him/her/they/them) is a 29 year old spoken word artist whose gender is Jeff. They write poems about gender, life and being.
 • Talitha Mayisha (they/them) is a spoken word artist who writes about identity, mental health, and being non-binary in a binary world. With poetry they want to create something that is not solitary, but a point of connection where others can take shelter and find themselves.
 • Kim Steinmann (she/her) is a comedian and visual artist. Within her work she combines lively imagination with human discomfort. She often writes about her body, her home and how these two intertwine.
 • Cas Kruse (he/him) plays guitar and piano, Faeryn van den Berg (they/them) sings. Together they perform work by musicians that all, in their own way, challenged gender-norms and/or have a connection to the lhbtiq+-community. They are curious about the social power that sound can hold.

[EN] LGBT Asylum Support

14:30 – 15:45 @ Muziekzaal (B19)

LGBT refugees in The Netherlands typically fled from dangerous situations in their home countries – but unfortunately, they often still end up as a victim of hate crimes in the Dutch asylum centres. This September, the Dutch volunteer organisation LGBT Asylum Support handed over their newest research report ‘We Feel Unsafe!’ to parliament. Incidents are being researched incorrectly and policies are still focusing on the perpetrators, leaving the victims in the cold. This has to change. One of the speakers in this session will be a trans person who can attest of the current malpractices.

Ronde 4 – Round 4

[NL] Webserie ‘Zonder Borsten’

16:00 – 17:15 @ Theaterzaal (B36)

Gesprek met de maker: Caro Ilias de Feijter (27) identificeert zich als non-binair. In september 2020 nam hen afscheid van diens borsten. Vanaf dat moment besloot hen nooit meer verborgen te houden dat die non-binair is. Nu organiseert hen een afscheidsfeestje in de vorm van de wekelijkse YouTube-webserie ‘Zonder Borsten’. Iedere aflevering gaat Caro in gesprek met diens omgeving en onderzoekt hen hoe te leven als openlijk non-binair persoon.

[NL] Hoe overleef ik de wachtlijst?

16:00 – 17:15 @ Muziekzaal (B19)

De wachttijden voor transgenderzorg zijn nog altijd heel erg lang. Onmenselijk lang. Terwijl de politiek zoekende is hoe dit probleem voor langere tijd op te lossen, moeten wij onszelf helpen. Wat doen de lange wachttijden met ons? En vooral: hoe zorgen we dat we de wachtlijst zo goed mogelijk doorkomen? Wat zijn dingen die we tijdens het wachten al zelf kunnen doen? Een groepsgesprek onder leiding van Jochem Verdonk, dat hopelijk goede tips oplevert waarmee we onszelf staande kunnen houden. Jochem is een ervaren transactivist, die aan de wieg stond van intiatieven zoals TNN en Stichting Transman. De laatste jaren kan hij minder actief zijn vanwege chronische ziekte. Sindsdien is Jochem nog meer gericht op inclusiviteit.

[EN] Self-injection safety workshop

16:00 – 17:15 @ Handvaardigheidszaal (B21)

Whether you’re just starting injectable hormones or have been taking them for years, we all benefit from up-to-date information on how to safely self-inject. Learn about the benefits of subcutanous injections, watch a demonstration on how to inject and ask your questions.

Ronde 5 – Round 5

[NL‑EN] Spoken word, music and more (line‑up B)

19:00 – 20:15 @ Theaterzaal (B36)

5 acts die nog nooit samen hebben gespeeld ontmoeten elkaar onstage in een programmablok met poëzie, muziek en comedy. Op één cis verstekeling na zijn alle performers trans. Kom tegelijk met de performers deze verhalen ontdekken.

De optredens zijn grotendeels in het Engels.

 • Mel Kikkert (hen/hun) is student Creative Writing aan ArtEZ en kunstenaar. Popcultuur, het internet en contact zijn belangrijk in hun werk. Hen focust zich op audiovisueel, beeldend en performance kunst.
 • Talitha Mayisha (they/them) is een spoken word artiest die schrijft over identiteit, mental health, en non-binair zijn in een binaire wereld. Met poëzie probeert hun iets te maken dat niet solitair is, maar een plek is waarin luisteraars kunnen schuilen en zichzelf kunnen vinden.
 • Kim Steinmann (zij/haar) is cabaretier en beeldend kunstenaar. Binnen haar optredens combineert ze een levendige fantasie met de ongemakken van het menselijke bestaan. Teksten van haar gaan regelmatig over haar lichaam, haar woning en hoe deze twee in elkaar overlopen.
 • Cas Kruse (hij/hem) speelt gitaar en piano, Faeryn van den Berg (die/diens) zingt. Samen spelen ze muziek van muzikanten die ieder op hun eigen manier gender-normen uit hebben gedaagd of die van betekenis is voor de lhbtiq+-gemeenschap. Ze zijn benieuwd naar de sociale kracht die klank kan hebben.

5 creative acts that haven’t played together before will meet each other onstage in a line-up of poetry, music and comedy. Aside from one stray cis person all the performers are trans. Come and exprerience their stories together!

Performances will be mostly in English.

 • Mel Kikkert (they/them) studies Creative Writing at ArtEZ and works as an artist. Popculture, the internet and connection are important subjects in their work. They focus on audiovisual and performance art.
 • Talitha Mayisha (they/them) is a spoken word artist who writes about identity, mental health, and being non-binary in a binary world. With poetry they want to create something that is not solitary, but a point of connection where others can take shelter and find themselves.
 • Kim Steinmann (she/her) is a comedian and visual artist. Within her work she combines lively imagination with human discomfort. She often writes about her body, her home and how these two intertwine.
 • Cas Kruse (he/him) plays guitar and piano, Faeryn van den Berg (they/them) sings. Together they perform work by musicians that all, in their own way, challenged gender-norms and/or have a connection to the lhbtiq+-community. They are curious about the social power that sound can hold.

[EN] Transition without a gender team

19:00 – 20:15 @ Muziekzaal (B19)

There is often stigma and doubt around taking your transition into your own hands. In this space, we talk about this stigma as well as about what options exist and how mutual aid can help us transition safely.

[NL] Transitie op latere leeftijd

19:00 – 20:15 @ Handvaardigheidszaal (B21)

“Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest…” (Acda en de Munnik)

Wat als je besluit om rond je 55ste in transitie te gaan! Wat betekent dat voor je directe omgeving? Voor je partner, je kinderen, voor de rest van de familie? Hoe reageren je collega’s op het werk? En wat doet het met jezelf, niet onbelangrijk. Remke en Ilona delen hun persoonlijke ervaringen met jullie: waar liepen zij tegenaan, zowel wat betreft de medische transitie, maar met name wat betreft de sociale transitie. Wat hebben zij met name gemist? En wat heeft het hen uiteindelijk gebracht? Benieuwd naar hun levensverhaal? Zij vertellen je hier kort over op zaterdagavond om vervolgens jouw vragen uit het publiek te beantwoorden. Mis het niet!

Ronde 6 – Round 6

[NL] Première van de korte film ‘De Oversteek’

20:30 – 21:45 @ Theaterzaal (B36)

In Almere ligt de enige transgender-oversteekplaats van Europa. Zo gemakkelijk en zonder erbij na te denken als mensen over het transgenderpad lopen, zo vanzelfsprekend zouden transgender mensen onderdeel van onze maatschappij moeten zijn. Maar voor veel trans mensen is de oversteek naar wie ze echt zijn, vaak niet zo moeiteloos en vanzelfsprekend geweest. En nog steeds zijn er trans mensen die de oversteek niet durven te maken. In deze documentaire vertellen vier trans mensen hoe hun weg naar zichzelf is verlopen en wat het met hen gedaan heeft, nu ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Na de premiere bespreken we de film met filmmaakster Claire Slingerland (zij/haar).

[EN] Ms. Leather

20:30 – 21:45 @ Handvaardigheidszaal (B21)

Pien Adriana Merkx was crowned Ms. Leather in 2021. She will come and talk about, among other things, women in the leather community. “I’ll wear my leather battle armour to any occasion to stand and fight for all women. The privilege that is served to me will be used for education and visibility for the equal rights of all women. Regardless of assigned gender at birth. LGBTIAQP+”

Centrale Hal / Kuil (infostands)

TransUndeez

Binders, bikini’s, undeez: Verantwoord, veilig en mooi! Wij maken het en adviseren je!

Sponsoren – Sponsors