Doelstelling

De activiteiten van de Transgendergroep Nijmegen zijn erop gericht ondersteuning te bieden bij de zoektocht naar de eigen genderidentiteit en daarnaast een bijdrage te leveren aan de emancipatie en sociale acceptatie van transgenders in de samenleving.

Naast heldere informatievoorziening naar buiten toe willen wij sociaal contact tussen transgenders tot stand brengen en emancipatie bevorderen door het verbeteren van het zelfbeeld van transgenders. Wij hopen zo meer transgenders de mogelijkheid te geven maatschappelijk te gaan staan voor wie ze zijn. Alleen dan krijgt de emancipatie en sociale acceptatie inhoud en zal er werkelijk iets veranderen in de nu vaak slechte maatschappelijke positie van de transgenders.

De transgendergroep geeft sinds 2007 maandelijks in de stad Nijmegen gelegenheid aan transgenders om in een veilige omgeving uit te komen voor de eigen genderidentiteit. Zij tracht de emancipatie van de doelgroep sinds 2012 verder bevorderen door op regelmatige basis workshops en voorlichtingsactiviteiten te organiseren en transgenders te stimuleren zelfstandig samen te gaan eten of winkelen in de stad of andere maatschappelijke activiteiten te ontplooien. 

Transgendergroep Nijmegen is onderdeel van COC Regio Nijmegen en onderhoud nauwe contacten met diverse andere organisaties. De groep bestaat uit een breed scala aan transgender mensen, trans mannen, trans vrouwen, non-binaire mensen, intersekse mensen, crossdressers, genderqueers, genderfluïde mensen en partners, familie en vrienden. De leeftijden lopen uiteen en er zijn veel jongvolwassenen.