COC Vertrouwenspersoon

De Transgendergroep Nijmegen is een onderdeel (werkgroep) van COC Regio Nijmegen. Het COC biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom heeft het COC omgangsregels opgesteld. English: Code of Good Conduct.

Toch kan het zo zijn dat je last ervaart van pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit kan klein of groot zijn. Denk aan: roddelen, schelden, negeren, isoleren, bespotten, treiteren, intimiderende opmerkingen, dreigen met fysiek geweld, voortdurende geintjes, dubbelzinnige opmerkingen, oneerbare voorstellen, speciale blikken, ongewenste aanraking, aanranding of verkrachting, geweld… Kortom: het kan zo zijn dat jij je niet goed bejegend voelt waardoor je niet meer of met minder plezier bij activiteiten van het COC bent.

In dat geval kan je voor opvang en begeleiding terecht bij een van de mensen van het Team Vertrouwenspersonen. Melden kan per mail naar vertrouwenspersoon@coc.nl. Alleen het team Vertrouwenspersonen heeft toegang tot deze mailbox. Melden kan ook per telefoon via het COC (020 62 34 596), dan wordt er een bericht doorgegeven aan het team.

Of je kan schrijven naar:
COC Nederland, tav vertrouwenspersoon.
Postbus 3836
1001 AP Amsterdam