Zaterdag 11 januari: shoppen in Eindhoven met Gendermore

Shoppen kan als transgender/non-binair persoon best een uitdaging zijn. Om kleding te vinden die bij je past en ook goed past. Misschien ben je bang voor reacties van winkelpersoneel of andere mensen. Met een groep mensen gaan die dit begrijpt kan de drempel verlagen. Je hebt mensen die je kan vragen hoe iets staat en het is vooral ook heel gezellig!

Gendermore en Transgendergroep Nijmegen gaan 11 januari samen shoppen in Eindhoven! We verzamelen om 2 uur op Eindhoven Centraal bij de centrale stationshal. Wie vanuit Nijmegen komt kan met Eline Koch de trein nemen van 13:09 op spoor 4b, deze komt om 14:04 aan op Eindhoven Centraal.

Op de dag zelf overleggen we naar welke winkels we gaan. Na het shoppen kunnen we nog een drankje doen of samen ergens eten voor wie daar zin in heeft.


As a transgender/non-binary person, shopping can be quite a challenge. To find clothing that suits you and also fits well. Maybe you are afraid of reactions from store staff or other people. Going with a group of people who understand this can lower the threshold. You have people who you can ask how things look and it is also very pleasant!

Gendermore and Transgendergroep Nijmegen will go shopping together on 11 January in Eindhoven! We meet at 2 pm at Eindhoven Central Station near the central station hall. Those coming from Nijmegen can take the train from 13:09 on track 4b with Eline Koch, arriving at 14:04 at Eindhoven Central Station.

On the day itself we will decide which stores we go to. After shopping, we can have a drink or eat somewhere for those who feel like it.