Vrijdag 27 maart: Café- en spelletjesavond

Op Vrijdag 27 maart is er een spelletjesavond voor de liefhebbers. Je mag ook eigen spelletjes meenemen. Alleen een drankje aan de bar is ook helemaal prima.

Vanaf 20 uur zijn we weer te vinden bij het Roze Huis voor een gezellig praatje, een serieus gesprek, een drankje en misschien zelfs een dansje. Tot vanavond! Het adres is: Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, 6511 TR Nijmegen.

Onze bezoek(st)ers zijn heel divers. Een leuke mix van genderqueers, transmannen, transvrouwen, en vaak ook partners, familie en vrienden. De leeftijden lopen uiteen. Iedereen is welkom. Wat je draagt en of je je in een hokje thuis voelt maakt niet uit.



On Friday, March 27, there is an evening for those interested in board- and tabletop-games. You can also bring your own games. Simply having a drink at the bar is also completely fine.

Starting at 8 pm we can be found again at het Roze Huis for a nice chat, a serious conversation, a drink and maybe even a dance. See you tonight! The address is: Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, 6511 TR Nijmegen.

Our visitors are very diverse. A nice mix of gender queens, trans men, trans women, and often also partners, family and friends. The ages vary. Everyone is welcome. How you dress and whether you fit neatly in a box does not matter.