Zaterdag 19 september: Safari Picknick

Op 19 september gaan we vanaf 1 uur ‘s middags in het Valkhofpark picknicken! Je kan ons herkennen aan onze transvlag. Aanmelden is niet nodig, je kan gewoon op elk moment aansluiten.

We hopen dat het weer een beetje meezit, als het hard gaat regenen zal dit event waarschijnlijk niet doorgaan. Dit komt dan op de website/Facebook/Discord te staan.

Het thema voor de picknick is deze keer ‘Safari’! Samen gaan we op avontuur, op zoek naar de meest leuke, kleurrijke of zeldzame dieren. Om hieraan bij te dragen kun je van alles meenemen wat past bij dit thema: dieren, strohoed, verrekijker, etc., misschien weet je wel een hapje dat hier goed bij past. Wij zorgen o.a. voor een tropisch welkomstdrankje.

Donderdag 9 juli: Transgendercafé in het Roze Huis! (aanmelden verplicht)

9 juli organiseren we voor het eerst een in tijden weer een offline transcafé! We zijn heel blij dat het weer kan, maar het is ook wel spannend.

Er zijn wat voorwaarden namelijk:
– Er mogen maximaal 10 bezoekers komen, exclusief barpersoon.
– Je mag alleen komen als je geen last hebt van verkoudheidsklachten, kortademigheid, koorts. Hier wordt bij de ingang ook naar gevraagd.
– We verwachten dat iedereen zich aan de 1,5-meter-afstandregel houdt.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier: https://forms.gle/YXW8mW5373wHcW4Q7
Als de limiet van 10 personen bereikt is zullen we dat hier vermelden.
Kan je toch niet? Stuur een mail naar info@transgendernijmegen.nl om je af te melden!

Vrijdag 26 juni: Online Transgendercafé

Het heeft even geduurd, maar we organiseren vrijdag 26 juni weer een online transcafé op onze Discord-server!: https://discord.gg/cFHPF8e Je kan gratis een account maken. Stel je even voor in het #welkom kanaal en dan krijg je toegang tot de andere kanalen, inclusief spraak-/videochats.

Brainstorm
Buiten de Binary is een festival dat de transgendergroep de afgelopen jaren georganiseerd heeft, met workshops, panels en lezingen over gender, seksualiteit en relaties. Het vindt meestal plaats begin oktober. We gaan proberen dit jaar ondanks de coronaproblemen toch een zevende editie te organiseren, maar vanzelfsprekend zal dat een wat kleinschaligere online versie worden, die we willen (live)streamen. Aan het begin van de caféavond is er daarom een brainstorm voor iedereen die mee wil denken over mogelijke onderwerpen en/of wil helpen met organiseren. Elke bijdrage of elk wild idee is welkom!

De brainstorm en het café beginnen allebei om 20:00 uur. We verwachten dat de brainstorm één tot anderhalf uur duurt; voor wie mee brainstormt is er daarna nog veel tijd om met anderen te kletsen.

Vrijdag 22 mei: Online Transgendercafé met spelletjes

Mis jij het transcafé ook zo? Op 22 mei organiseren we een online transgendercafé op Discord, een chatprogramma, waarmee je ook kan bellen/videochatten. Als je klikt op deze link wordt je gevraagd een account aan te maken als je die nog niet hebt, daarna kom je dan op de server van Transgendergroep Nijmegen.

Naast chatten willen we ook wat spelletjes gaan doen met wie daar zin in heeft. Bijvoorbeeld Skribble.io, waarbij je een woord krijgt en dat moet tekenen, en anderen moeten raden wat het woord is.

Het begint om 20:00, inloop vanaf 19:30.

Vrijdag 27 maart: Café- en spelletjesavond

Op Vrijdag 27 maart is er een spelletjesavond voor de liefhebbers. Je mag ook eigen spelletjes meenemen. Alleen een drankje aan de bar is ook helemaal prima.

Vanaf 20 uur zijn we weer te vinden bij het Roze Huis voor een gezellig praatje, een serieus gesprek, een drankje en misschien zelfs een dansje. Tot vanavond! Het adres is: Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, 6511 TR Nijmegen.

Onze bezoek(st)ers zijn heel divers. Een leuke mix van genderqueers, transmannen, transvrouwen, en vaak ook partners, familie en vrienden. De leeftijden lopen uiteen. Iedereen is welkom. Wat je draagt en of je je in een hokje thuis voelt maakt niet uit.On Friday, March 27, there is an evening for those interested in board- and tabletop-games. You can also bring your own games. Simply having a drink at the bar is also completely fine.

Starting at 8 pm we can be found again at het Roze Huis for a nice chat, a serious conversation, a drink and maybe even a dance. See you tonight! The address is: Roze Huis, Sint Anthoniusplaats 1, 6511 TR Nijmegen.

Our visitors are very diverse. A nice mix of gender queens, trans men, trans women, and often also partners, family and friends. The ages vary. Everyone is welcome. How you dress and whether you fit neatly in a box does not matter.

Dinsdag 4 februari: Kennismakingsavond Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender

Het Radboudumc is bezig om de zorg voor transgender personen ook in Nijmegen op te zetten. Ze beginnen 1 maart met de zorg voor kinderen en jongeren. Dit is deel van het Radboudumc Expertisecentrum Geslacht & Gender. Hier komen ook mensen met DSD/intersekse condities.

Ze hebben reeds verschillende gesprekken gevoerd met het bestuur van Transvisie en hebben een klankbordgroep van ouders van transgender kinderen om ze te helpen en adviezen te geven, maar hoorden toen ook van een erg actieve transgendergroep in Nijmegen en zouden het heel leuk vinden om ook van ons te horen wat wij belangrijk vinden, wat goed is en wat beter kan.

Dit is je kans om alles te weten te komen over het centrum bij het Radboudumc en je eigen ervaringen en ideeën over transgenderzorg te delen. Er zal veel ruimte zijn om het gesprek aan te gaan, dus wil je een bijdrage leveren aan goede transgenderzorg of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom dan vooral!

Locatie: Het Roze Huis (Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen). Begintijd: 20:00.


The Radboudumc is working on setting up care for transgender people in Nijmegen. March 1st they’re starting off with the transgender care of children and young people. This is part of the Radboudumc Gender & Gender Expertise Center. People with DSD / intersex conditions also go here.

They have already had several conversations with the board of Transvisie and have a sounding board group consisting of parents of transgender children to help them and give advice. When they heard about a very active transgender group in Nijmegen, they expressed that they would love to hear from us what we think is important, what is good and what can be improved.

This is your chance to find out everything about the center at the Radboudumc and to share your own experiences and ideas about transgender care. There will be a lot of room for conversation, so please attend if you want to contribute to good transgender care, or if you are just curious!

Location: Het Roze Huis (Sint Anthoniusplaats 1, Nijmegen). Start time: 20:00.

Vrijdag 24 januari: caféavond in Roze Huis

Vrijdag 24 januari is weer onze vaste caféavond in het Roze Huis, vanaf 8 uur. Sint Anthoniusplaats 1, schuin tegenover café Marcus Antonius. Loop ook eens binnen!

Friday 24 January is our regular café night at the Pink House, starting 8 PM. Sint Anthoniusplaats 1 in Nijmegen, across from café Marcus Antonius. Drop by and meet us!

Zaterdag 11 januari: shoppen in Eindhoven met Gendermore

Shoppen kan als transgender/non-binair persoon best een uitdaging zijn. Om kleding te vinden die bij je past en ook goed past. Misschien ben je bang voor reacties van winkelpersoneel of andere mensen. Met een groep mensen gaan die dit begrijpt kan de drempel verlagen. Je hebt mensen die je kan vragen hoe iets staat en het is vooral ook heel gezellig!

Gendermore en Transgendergroep Nijmegen gaan 11 januari samen shoppen in Eindhoven! We verzamelen om 2 uur op Eindhoven Centraal bij de centrale stationshal. Wie vanuit Nijmegen komt kan met Eline Koch de trein nemen van 13:09 op spoor 4b, deze komt om 14:04 aan op Eindhoven Centraal.

Op de dag zelf overleggen we naar welke winkels we gaan. Na het shoppen kunnen we nog een drankje doen of samen ergens eten voor wie daar zin in heeft.


As a transgender/non-binary person, shopping can be quite a challenge. To find clothing that suits you and also fits well. Maybe you are afraid of reactions from store staff or other people. Going with a group of people who understand this can lower the threshold. You have people who you can ask how things look and it is also very pleasant!

Gendermore and Transgendergroep Nijmegen will go shopping together on 11 January in Eindhoven! We meet at 2 pm at Eindhoven Central Station near the central station hall. Those coming from Nijmegen can take the train from 13:09 on track 4b with Eline Koch, arriving at 14:04 at Eindhoven Central Station.

On the day itself we will decide which stores we go to. After shopping, we can have a drink or eat somewhere for those who feel like it.

Donderdag 9 januari: caféavond in Roze Huis

Donderdag 9 januari is weer onze vaste caféavond in het Roze Huis, vanaf 8 uur. Sint Anthoniusplaats 1, schuin tegenover café Marcus Antonius. Loop ook eens binnen!

Thursday 9 January is our regular café night at the Pink House, starting 8 PM. Sint Anthoniusplaats 1 in Nijmegen, across from café Marcus Antonius. Drop by and meet us!